ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ที่อยู่ 422 หมู่ที่ 1 ตำบล ห้วยแถลง อำเภอ ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240
044301067 ,044301068
ในเวลาราชการ กด 1003 ติดต่อกลุ่มงานบริหาร
นอกเวลาราชการ 16.00น-24.00น กด 3333 ห้องบัตร

นอกเวลาราชการ 24.01น-08.00น กด 2222 อุบัติเหตุฉุกเฉิน
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
นอกเวลาราชการ 08.00น-24.00น กด 1010 ห้องบัตร
นอกเวลาราชการ 24.01น-08.00น กด 2222 อุบัติเหตุฉุกเฉิน
Face Book -เพจ โรงพยาบาลห้วยเเถลง
e-mail : hhospital2021@gmail.com
จากตู้รับฟังความคิดเห็น(ปชส) ตามจุดบริการในโรงพยาบาล

คำพูด และ สื่อ : โทรศัพท์, หนังสือ, ภาพถ่าย