ตารางการตรวจรักษา

1 ตารางให้บริการ งานผู้ป่วยนอก   คลินิกต่างๆ  

คลินิกวาฟารีน           วันอังคาร ที่ 1  และ 3    ของเดือน

คลินิก ฟ้าใส         ทุกวันพฤหัสของเดือน

คลินิกกันเอง      ศุกร์ที่ 1 ,  อังคารที่ 2  จันทร์ที่ 4 ของเดือน

ติดต่อเลื่อนนัดวันรับบริการ    /    สอบถาม

คลินิกวาฟารีน   , คลินิกกันเอง  โทร  044 -301067, 044 -301068 ต่อ 1008

 

2 คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลห้วยแถลง ให้บริการในวันราชการ

วัน ภาคเช้า ( 8.00 – 12.00 น. )  
จันทร์ วางแผนครอบครัว

ตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

อังคาร คลินิกฝากครรภ์รายใหม่ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
พุธ บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

พฤหัส คลินิกฝากครรภ์รายเก่า

คลินิกโรคเบาหวาน

ศุกร์ คลินิกโรคเบาหวาน
คลินิกวัณโรค  วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

กิจกรรมโรคเรียนพ่อแม่ วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน

เปิด ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม  ถึง 31 สิงหาคม 2564 ในวันพุธ ที่ 2 และ 4 เวลา 13.00 – 16.00 น.

โทร 044306067 ต่อ 1051

 

3 คลินิกPalliative care (การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง )

เปิดให้บริการวันจันทร์เวลา13.00 น.-16.00 น.จุดบริการผู้ป่วยนอก

ต้องการเลื่อนนัดโทรเบอร์  0619652693

 

4 งานกายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางระบบประสาท (อัมพาต อัมพฤกษ์ ใบหน้าอ่อนแรง) โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดและ/หรือการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด การแนะนำการออกกำลังกายแต่ละกลุ่มโรค ให้บริการในเวลาราชการทุกวันทำการ เวลา 8.00-16.00 น.

5 นอกเวลาราชการ เฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. และ วันเสาร์เวลา 8.00-16.00 น.

 

6 งานแพทย์แผนไทย

ให้บริการนวดรักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อ อัมพาต อัมพฤกษ์ นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร ดูแลมารดาหลังคลอด ทับหม้อเกลือ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

 

7 งานแพทย์แผนจีน

ให้บริการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดในสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาต อัมพฤกษ์ ใบหน้าเบี้ยว และกลุ่มอาการเจ็บปวดตามร่างกาย ด้วยวิธีการฝังเข็ม กระตุ้นไฟฟ้า และครอบแก้ว โดยให้บริการในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.